home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI-FILIALA GALATI | B.R.M.-TERMINALUL GALATI | E. E. N. | ARBITRAJ

 

tehnostagiu

antreprenordoc

Proiect SUS

Proiectul: „ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare”, Cod SMIS 2014+ : 105344

RETEAUA COMERIALA PENTRU AGRICULTURA DURABILA DIN BAZINUL MARII NEGRE - AgriTradeNet BSB383

Proiectul: „Susţinerea egalităţii de şanse şi promovarea profesională a femeilor – PROGRES”,
ID: 129743

Centrul Regional in Domeniul Proprietatii Industriale Galati

Licitaţii BRM - Terminalul Galaţi

Şcoala Română de Afaceri
Filiala Galaţi - Formare profesională, cursuri şi seminarii

Proiectul: "Facilitarea comerţului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre"

 

        INFO BREXIT

INFO BREXITyoureurope

ANUNT IMPORTANT

    Intrucat siguranta si sanatatea populatiei sunt primordiale, CCIA Galati respecta toate recomandarile facute de catre autoritatile competente ale Statului si de catre Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste masurile care au ca scop limitarea raspandirii virusului COVID-19 si incurajeaza intregul mediu de afaceri de a proceda intr-un mod similar. In acest sens, CCIA Galati recomanda ca incepand cu data  16.03.2020, sa se evite, pe cat posibil, deplasarile la sediul Camerei pentru activitatile specifice de relatii cu publicul. Informatii cu privire la serviciile noastre, pot fi solicitate  fie telefonic (0236.460545; 0236.460312; 0236.461188) sau prin fax (0236.460650), fie prin corespondenta scrisa, folosind serviciile postale si/sau email-ul (ccia@cciagl.ro ).

 

Misiune

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi promovează o politică de dezvoltare economică şi socială coerentă, a judeţului, prin acţiuni şi iniţiative grupate în trei direcţii principale:

  • Reprezentarea şi protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, economic şi administrativ, pe plan local, naţional sau internaţional;

  • Realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor şi întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate şi sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii;

  • Dezvoltarea instituţională, înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ (Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galaţi, Fundaţiile pentru asistenţa bătrânilor şi familiilor cu mulţi copii în stare de risc social) precum şi prin asistenţa acordată organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, social, educaţional, protecţia mediului etc.

Profil

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a dezvoltat relaţii de cooperare la nivel naţional şi internaţional cu Camerele de Comerţ precum şi cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei locale şi centrale.

Prin intermediul acestor parteneriate precum şi prin participarea la diverse programe de asistenţă tehnică şi financiară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase iniţiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru societatea civilă din Galaţi.

Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt permanent diversificate şi perfecţionate, privind promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea industriei şi serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în faţa exigenţelor impuse de competiţia pe piaţa internă şi internaţională.


Parteneriate Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati


Asociatia Camerelor de Comerţ Europene


Camera de Comerţ Internaţională


Asociaţia Camerelor de Comerţ din Balcani

 

 

Copyright 2019 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 2019

HOME | CONTACT |