home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

 

Prezentare proiect
Parteneri
Activitati si rezultate
Evenimente
Achizitii proiect

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii proiect

 

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE ARTICOLE PROMOȚIONALE
PENTRU VIZIBILITATE ȘI COMUNICARE

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

În acest sens, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa articole promoționale pentru vizibilitate și comunicare, personalizate, după cum urmează:

  1. 130 de mape ce vor conține block-notes și  pixuri, toate din materiale ecologice, personalizate
  2. 100 dispozitive de stocare cu memorie flash format card bancar, personalizate
  3. 600 sacoșe din materiale ecologice, personalizate

Coduri CPV: 79800000-2 mape personalizate; 22816100-4 block notes; 30192121-5 pixuri; 18934000-5 sacoșe; 30233180-6 dispozitive de stocare cu memorie flash.

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini cu specificațiile aferente fiecărui articol în parte la adresa de mail: fpipmm@cciagl.ro până la data de 18.01.2019
Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 21.01.2019, ora 12.00.
Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 21.01.2019, ora 16.00.
Data limită de transmitere a ofertelor: 22.01.2019 ora 10.00, pe adresa de e-mail: fpipmm@cciagl.ro sau la sediul Fundației pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Galați, Str. Portului nr.25, Bloc Siret 4 Parter, cod 800205.
Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

 

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE ROLL-UP

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

În acest sens, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa un banner de tip roll-up personalizat.

Cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare

Valoarea estimată a achiziției: 391 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita specificațiile aferente tipăririi banner-ului de tip roll-up la adresa de mail: fpipmm@cciagl.ro până la data de 17.12.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 18.12.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 18.12.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 19.12.2018 ora 10.00, pe adresa de e-mail: fpipmm@cciagl.ro sau la sediul Fundației pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Galați, Str. Portlui nr.25, Bloc Siret 4 Parter, cod 800205.

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

 

 
Copyright 2019 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 08.01.2019 HOME | CONTACT |