home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

Prezentare proiect

- Noutati

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noutati


Proiect „TehnoStagiu - program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi”
POCU/633/6/14/132399Proiectul este cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020
Parteneriat: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi şi CCIA Galaţi.
Perioada de implementare: 24 luni, începând cu 10.11.2020.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă şi alte activităţi relevante, inovatoare şi durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică şi Transporturi, pentru 185 elevi din învăţământul secundar superior (ISCED 3-4), nivel de calificare 4-5, în scopul creşterii şanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum şi a gradului de inserţie şi adaptabilitate a acestora la dinamica pieţei muncii din sectoarele economice cu potenţial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate şi definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv judeţul Galaţi).

În luna august 2021, în conformitate cu prevederile cererii de finanțare, expertii P2 au realizat:
- Acţiuni de monitorizare a persoanelor (elevilor) după etapa certficării competențelor, în cazul continuării studiilor sau plasării pe piața muncii, în vederea realizării următorilor indicatori: 4S121
- persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant în cadrul proiectului și 4S122
- persoane (elevi) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant în cadrul proiectului:
  • Au fost purtate discuții cu persoanele (elevii) participanți în cadrul proiectului, după etapa certficării competențelor, urmărind monitorizarea acestora în cazul continuării studiilor sau plasării pe piața muncii, în vederea realizării indicatorilor: 4S121 - persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant în cadrul proiectului și 4S122 - persoane (elevi) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant în cadrul proiectului;
  • Urmare a acestor discutii au fost completate Formularele de verificare a indicatorilor 4S121 și 4S122;
  • Au fost colectate dovezile de realizare a indicatorilor 4S121 și 4S122;
  • A fost completat Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 - Secțiunea B. La ieșirea din operațiune, pentru persoanele (elevii) care și-au găsit un loc de muncă la încetarea calității de participant în cadrul proiectului (indicatorul 4S121);
  • A fost intocmit Tabelul de verificare a indicatorilor 4S121 si 4S122 cu persoanele (elevii) monitorizați după etapa certficării competențelor, în cazul continuării studiilor sau plasării pe piața muncii, în vederea atingerii următorilor indicatori: 4S121 - persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant în cadrul proiectului și 4S122 - persoane (elevi) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant în cadrul proiectului, pe parcursul lunii august 2021.

Data

30 August 2021


Proiect „TehnoStagiu - program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi”
POCU/633/6/14/132399Proiectul este cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020
Parteneriat: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi şi CCIA Galaţi.
Perioada de implementare: 24 luni, începând cu 10.11.2020.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă şi alte activităţi relevante, inovatoare şi durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică şi Transporturi, pentru 185 elevi din învăţământul secundar superior (ISCED 3-4), nivel de calificare 4-5, în scopul creşterii şanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum şi a gradului de inserţie şi adaptabilitate a acestora la dinamica pieţei muncii din sectoarele economice cu potenţial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate şi definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv judeţul Galaţi).

În luna iulie 2021 s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- Organizarea unor schimburi de experienta / excursii tematice in domeniile de specializare inteligenta (conform SNCDI) la agenti economici relevanti din sectoarele economice cu potential competitiv (identificate conform SNC), in regiunea Sud-Est, in data de 19.07.2021.
- S-a semnat 1 Acord de colaborare cu o entitate membra a Parteneriatului local sustenabil /PLS
- S-au semnat confirmari de participare a reprezentantilor entitatilor private din sectoarele economice cu potential competitiv la demersurile specifice realizate la nivelul regiunii Sud-Est

Data

16 Iulie 2021


Proiect „TehnoStagiu - program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi”
POCU/633/6/14/132399


Proiectul este cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020
Parteneriat: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi şi CCIA Galaţi.
Perioada de implementare: 24 luni, începând cu 10.11.2020.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă şi alte activităţi relevante, inovatoare şi durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică şi Transporturi, pentru 185 elevi din învăţământul secundar superior (ISCED 3-4), nivel de calificare 4-5, în scopul creşterii şanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum şi a gradului de inserţie şi adaptabilitate a acestora la dinamica pieţei muncii din sectoarele economice cu potenţial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate şi definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv judeţul Galaţi).

În perioada mai-iunie 2021 s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- organizarea Concursului „Cel mai bun profesionist” pentru membrii grupului ţintă al proiectului, elevi în clasa a XII, în cadrul Liceului Tehnologic „Carol I” Galaţi, cuprinzând 2 secţiuni, respectiv:
  • Cel mai bun profesionist în meseria Electronică automatizări (26-27 mai 2021);
  • Cel mai bun profesionist în meseria Electromecanică (02-03 iunie 2021).

În urma concursului au fost desemnaţi 6 câştigători, remuneraţi fiecare cu suma de 2.000 lei.
- S-a semnat 1 Acord de colaborare cu o entitate membra a Parteneriatului local sustenabil /PLS
- S-au semnat confirmari de participare a reprezentantilor entitatilor private din sectoarele economice cu potential competitiv la demersurile specifice realizate la nivelul regiunii Sud-Est
- S-a intocmit un raport de analiza a rezultatelor obtinute in urma chestionarii reprezentantilor entitatilor private din sectoarele economice cu potential competitiv

Data

07 Iunie 2021


CONCURS "CEL MAI BUN PROFESIONIST
EDITIA I 2021Pentru detalii si regulament accesati: ANUNT_REGULAMENT-CONCURS.pdf

Data

04 Mai 2021
Proiect „TehnoStagiu - program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi”
POCU/633/6/14/132399


Proiectul este cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020


Parteneriat: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi şi CCIA Galaţi.


Perioada de implementare: 24 luni, începând cu 10.11.2020.OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă şi alte activităţi relevante, inovatoare şi durabile,
specifice domeniilor de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică şi Transporturi, pentru 185 elevi din învăţământul secundar
superior (ISCED 3-4), nivel de calificare 4-5, în scopul creşterii şanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum şi a gradului de inserţie şi
adaptabilitate a acestora la dinamica pieţei muncii din sectoarele economice cu potenţial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă
(identificate şi definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv judeţul Galaţi).În cadrul proiectului s-au desfăşurat până în prezent următoarele activităţi:
- selectarea şi recrutarea în grupul ţintă al proiectului, a 51 de elevi, din învăţământul secundar superior (ISCED 3-4),
nivel de calificare 4-5, domeniul de pregǎtire profesionalǎ ELECTROMECANICǍ, calificarea profesionalǎ TEHNICIAN ELECTROMECANIC
şi domeniul de pregǎtire profesionalǎ ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI, calificare profesionalǎ TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL,
şcolarizaţi în cadrul Liceului Tehnologic „Carol I” Galaţi, judeţul Galaţi;
- planificare si organizarea Concursului „Cel mai bun profesionist” pentru membrii grupului ţintă al proiectului, elevi în clasa a XII, în cadrul Liceului Tehnologic „Carol I” Galaţi, care va cuprinde 2 secţiuni, respectiv:

  • Cel mai bun profesionist în meseria Electronică automatizări (26-27 mai 2021);
  • Cel mai bun profesionist în meseria Electromecanică (02-03 iunie 2021).

În urma concursului vor fi desemnaţi 6 câştigători, remuneraţi fiecare cu suma de 2000 lei.

Data

29 Aprilie 2021

 
Copyright 2021 © C.C.I.A. GALATI HOME | CONTACT |