home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

- Prezentare proiect
- Parteneri
- Echipa Proiectului
- Achizitii proiect
- Cursuri
- Seminarii


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul: „Sustinerea egalitatii de sanse si promovarea profesionala a femeilor – PROGRES”, ID: 129743


Proiectul selectat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cerere de propuneri de proiecte de tip strategic, nr. 144: Sanse egale si respect, axa prioritara 6. „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de internventie 6.3.”Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, finantat din Fondul Social European cu o asistenta financiara nerambursabila in valoare de 12.292.952,04  lei, va fi implementat in perioada mai 2014 – octombrie 2015 de catre Universitatea „Dunarea de Jos”, Galati, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, S.C. Siveco Romania S.A., Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi.
Obiectivul general al proiectului consta in promovarea ampla a principiului egalitatii de sanse si de gen si facilitarea accesului pe piata muncii al femeilor din trei regiuni de dezvoltare ale României, prin activitati de informare si prin programe de formare profesionala continua, potrivit nevoilor grupului tinta si al pietii, in general. Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul POSDRU: „dezvoltarea capitalului uman si de facilitare a accesului pe piata muncii a 1.650.000 de persoane”, cât si cu obiectivul Domeniului Major de Interventie (DMI) 6.3 „dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in societatea românesca”.
Contributia proiectului la atingerea obiectivului POSDRU se concretizeaza prin organizarea unei serii complexe de programe de formare profesionala continua – cursuri de calificare, de perfectionare si de initiere. Contributia proiectului la atingerea obiectivelor D.M.I. 6.3 se realizeaza prin activitati specifice: derularea unor campanii de informare si crestere a constientizarii privind egalitatea de sanse si de gen, organizarea a 17 seminarii dedicate cunoasterii aprofundate a principiului egalitatii de sanse si a instrumentelor de implementare a acestuia.

Implementarea proiectului vizeaza trei directii strategice:

  • Campanii de crestere a constientizarii si promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen, adresate grupului tinta, inclusiv autoritatilor publice centrale si locale, partenerilor sociali, persoanelor cu atributii de elaborare a politicilor in regiunile Sud-Est, Nord-Est, Sud-Muntenia,
  • Activitati de informare a grupului tinta format din femei si alte grupuri vulnerabile in vederea asigurarii accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii inclusive.
  • Dezvoltarea abilitatilor si competentelor femeilor si altor grupuri vulnerabile prin programe de formare de tip calificare / recalificare, perfectionare si initiere in functie de nevoile grupului tintaidentificate pentru fiecare regiune in care se implementeaza proiectul.

Directiile strategice mai sus mentionate genereaza efecte pozitive pe termen lung pentru grupul tinta al proiectului care va fi format din urmatoarele categorii de persoane: 732 de femei, 80 de persoane apartinând altor grupuri vulnerabile, 20 de persoane din rândul personalului autoritatilor publice central si locale.
Membrii gurpului tinta al proiectului vor beneficia de:

  • Activitati de informare si promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen, prin participarea la seminarii dedicate acestei teme,
  • Activitati de informare privind accesul egal la ocupare si situatia pietei muncii in regiunile in care se implementeaza proiectul,
  • Programe de formare profesionala continua care imbunatatesc calificarile fortei de munca din regiunile amintite, prin ridicarea nivelului de pregatire in domenii identificate pe baza unor studii si cercetari realizate in cadrul proiectului.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati, doamna Camelia Maria Palaga, Responsabil de proiect, str. Mihai Bravu, nr. 46, tel. 0236.460545; 0236.460312; 0236.461188, e-mail: ccia@cciagl.ro.

 

 
Copyright 2015 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 03.03.2015 HOME | CONTACT |