home info  

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAȚI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

- Comunicate de presa

- Prezentare proiect

- Achizitii proiect

- Inscriere cursuri

- Evenimente

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 

Achizitii proiect

1) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de materiale direct atribuibile activitatii de educatie, Coduri CPV: 22830000-7, 30192123-9, 30192130-1, 30192121-5, 30192100-2.

Valoarea estimata a contractului:

 • 2.915,25 Lei (fara TVA)

Durata contractului: 16.04.2018 – 31.12.2018
Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare materiale direct atribuibile activitatii de educatie in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Materialele atribuibile activitatii de educatie sunt necesare dupa cum urmeaza:

 • 120 persoane participante la cursurile de formare « Competente Antreprenoriale » 
 • 25 persoane participante la stagiile de practica - mentorat

Persoanele participante la cursurile de formare profesionala « Competente Antreprenoriale » vor primi un set de materiale necesar participarii la activitatea de educatie antreprenoriala format din :

 • Caiet exercitii A4, 100 file – 1 buc.
 • Set carioca minim 4 culori diferite – 1 buc.
 • Creion HB – 1 buc.
 • Pix cu pasta albastra – 1 buc.
 • Radiera – 1 buc.

Persoanele participante la stagiile de practica - mentorat vor primi un set de materiale necesar participarii la activitatea practica de educatie antreprenoriala format din :

 • Caiet exercitii A4, 100 file – 1 buc.
 • Creion HB – 1 buc.
 • Pix cu pasta albastra – 1 buc.
 • Radiera – 1 buc.

Furnizorul trebuie sa asigure furnizarea materialelor pe baza comenzilor primite de la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 12.04.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 12.04.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/buc. si lei/contract fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: ccia@cciagl.ro

Data publicarii anuntului: 05.04.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

 

2) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de Servicii catering organizare evenimente, Cod CPV: 55520000-1

Valoarea estimata a contractului:

 • 11.032,75 Lei (fara TVA)

Durata contractului: 12.04.2018 - 15.12.2018
Denumirea contractului de achizitie: Contract de Servicii catering organizare evenimente in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Servicii catering organizare evenimente

Prestatorul trebuie sa asigure servicii organizare de catering pentru 265 persoane participante la evenimentele, cu durata de 1 zi fiecare, organizate in judetul Galati si judetul Braila in cadrul proiectului, dupa cum urmeaza :

Lot 1 :

 • Evenimente organizate in judetul Galati :
 • 2 seminarii (Galati si Tecuci) - Campanii de informare si promovare antreprenoriat (35 persoane/seminar x 2 seminarii = 70 persoane);
 • 1 seminar la Galati cu tema « Valorificarea superioara a resurselor locale prin dezvoltarea antreprenoriatului » (50 persoane participante);
 • 1 atelier de lucru la Galati cu tema « Atelier de lucru implementare planuri de afacere si gestionare schema de minimis » (13 persoane participante);

Lot 2 :

 • Evenimente organizate in judetul Braila :
 • 2 seminarii (Braila si Faurei) - Campanii de informare si promovare antreprenoriat (35 persoane/seminar x 2 seminarii = 70 persoane);
 • 1 seminar la Braila cu tema «Valorificarea superioara a resurselor locale prin dezvoltarea antreprenoriatului » (50 persoane participante);
 • 1 atelier de lucru la Braila  cu tema «Atelier de lucru implementare planuri de afacere si gestionare schema de minimis » (12 persoane participante);

Serviciile de catering se vor presta astfel:

Pentru fiecare eveniment se va asigura un meniu de tip bufet suedez pentru toti participantii.

Meniul trebuie sa fie alcatuit din urmatoarele produse:

 • minim 4 feluri de aperitiv;
 • minim 2 feluri principale de mancare pe baza de carne;
 • minim 2 variante pentru garnituri;
 • minim 2 variante de desert;
 • minim 2 variante de paine;
 • suc natural de fructe ;
 • apa minerala carbogazificata si plata (500 ml/persoana) ;
 • cafea, 150ml/persoana, lapte condensat, zahar la pliculete, spatule
 • ceai cu produse conexe
 • servete, pahare si cesti

Prestatorul trebuie sa asigure transportul, manipularea, servirea produselor de alimentatie publica de catre personal calificat intr-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare in vigoare si asigurarea curateniei la locul servirii meselor.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 11.04.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 11.04.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/persoana/eveniment fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: ccia@cciagl.ro

Data publicarii anuntului: 04.04.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca raport procedura

 

3) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de PRODUSE HRANA PARTICIPANTI, Coduri CPV: 15981000-8, 15860000-4, 15810000-9

Valoarea estimata a contractului:

 • 3.999,60 lei (fara TVA)

Durata contractului: 02.03.2018 - 28.09.2018
Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare PRODUSE HRANA PARTICIPANTI in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Produse hrana participanti la cursuri de formare
Furnizorul trebuie sa asigure produse de hrana pentru 120 participanti la cursurile de formare antreprenoriala din Galati si Braila, dupa cum urmeaza:

Lot 1 :

 • Produse hrana pentru 60 participanti  la cursurile de formare antreprenoriala din Galati (4 serii de curs x 15 persoane/serie curs) pentru un numar de 32 zile (8 zile / serie de curs x 4 serii de curs la Galati);

Lot 2 :

 • Produse hrana pentru 60 participanti  la cursurile de formare antreprenoriala din Braila (4 serii de curs x 15 persoane/serie curs) pentru un numar de 32 zile (8 zile / serie de curs x 4 serii de curs la Braila);

Produsele de hrana vor fi furnizate in total pentru un numar total de 64 zile, 8 zile/serie de curs in parte, din cele 8 serii de curs (4 serii de curs la Galati si 4 serii de curs la Braila), pe perioada desfasurarii orelor de pregatire teoretica din cadrul cursurilor de formare antreprenoriala. Hrana pentru participantii la cursurile de formare antreprenoriale este formata din: apa minerala carbogazificata si plata, cafea 150ml/persoana (cafea, lapte condensat, zahar la pliculete, spatule), ceai cu produse conexe, minim 2 feluri de produse de patiserie dulce si sarata, servetele, pahare de unica folosinta.

Furnizorul trebuie sa asigure transportul, manipularea, servirea produselor de alimentatie publica de catre personal calificat intr-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare in vigoare si asigurarea curateniei la locul servirii meselor.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 28.02.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 28.02.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/persoana/zi fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: ccia@cciagl.ro

Data publicarii anuntului: 21.02.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca clarificare

Descarca raport procedura

 

4) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de SPATII NECESARE ACTIVITATILOR DE FORMARE ANTREPRENORIALA IN GALATI SI BRAILA, COD CPV: 70310000-7

Valoarea estimata a contractului:
Lot 1 : 24.000 lei (fara TVA)
Lot 2 : 12.000 lei (fara TVA)
Durata contractului: 01.03.2018 - 31.10.2018
Denumirea contractului de achizitie: Contract de SERVICII DE INCHIRIERE SPATII NECESARE ACTIVITATILOR DE FORMARE ANTREPRENORIALA IN GALATI SI BRAILA in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Lot 1:

Prestatorul trebuie sa asigure:

 • Suprafata spatiu municipiul Galati: minim 55 mp;
 • Durata contractului: 8 luni;
 • Imobilul in care se afla spatiul trebuie sa fie situat in locatii usor accesibile la mijloacele de transport in comun;
 • Spatiul trebuie sa fie dotat cu minim cate un pupitru ( masa ) / persoana si cate un scaun / persoana pentru un total de min. 15 persoane, dotari care sa poata fi scoase din spatiul destinat cursurilor pentru reconfigurarea salilor (reconfigurarea se va face de catre angajatii ofertantului castigator la solicitarea verbala a reprezentantilor achizitorului prezenti la curs);
 • Spatiul sa fie  dotate cu gresie / parchet si jaluzele in stare foarte buna, prize, prelungitoare si corpuri de iluminat functionale;
 • Spatiul trebuie sa respecte conditiile optime pentru o buna desfasurare a cursurilor: lumina naturala, iluminare electrica, caldura, apa, toalete functionale. Instalatiile electrice, de apa, canalizare, gaze naturale, termice, incalzire, climatizare trebuie sa fie in perfecta stare de functionare; salile de curs trebuie sa aiba acces facil la spatii sanitare (minim 2 grupuri sanitare functionale);
 • Autorizatii de functionare.

Lot 2:

Prestatorul trebuie sa asigure:

 • Suprafata spatiu municipiul Braila: minim 32 mp;
 • Durata contractului: 8 luni;
 • Imobilul in care se afla spatiul trebuie sa fie situat in locatii usor accesibile la mijloacele de transport in comun;
 • Spatiul trebuie sa fie dotate cu minim cate un pupitru ( masa ) / persoana si cate un scaun / persoana pentru un total de min. 15 persoane, dotari care sa poata fi scoase din spatiul destinat cursurilor pentru reconfigurarea salilor (reconfigurarea se va face de catre angajatii ofertantului castigator la solicitarea verbala a reprezentantilor achizitorului prezenti la curs);
 • Spatiul sa fie  dotat cu gresie / parchet si jaluzele in stare foarte buna, prize, prelungitoare si corpuri de iluminat functionale;
 • Spatiul trebuie sa respecte conditiile optime pentru o buna desfasurare a cursurilor: lumina naturala, iluminare electrica, caldura, apa, toalete functionale. Instalatiile electrice, de apa, canalizare, gaze naturale, termice, incalzire, climatizare trebuie sa fie in perfecta stare de functionare; salile de curs trebuie sa aiba acces facil la spatii sanitare (minim 2 grupuri sanitare functionale);
 • Autorizatii de functionare.

Starea tehnica a imobilului sa fie foarte buna, atat la interior, cat si la exterior si sa nu prezinte risc seismic si pericol public. Este exclusa  ofertarea unui spatiu de la subsolul unui imobil pentru desfasurarea activitatii.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 16.02.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 16.02.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/luna fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinnirea contractului (chirie, utilitati, intretinere spatiu).
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: ccia@cciagl.ro

Data publicarii anuntului: 09.02.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca raport procedura

 

 
Copyright 2018 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 11.04.2018 HOME | CONTACT |