home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI-FILIALA GALATI | B.R.M.-TERMINALUL GALATI | E. E. N. | ARBITRAJ

 

Proiectul: „ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare”, Cod SMIS 2014+ : 105344

Proiectul: „Susţinerea egalităţii de şanse şi promovarea profesională a femeilor – PROGRES”,
ID: 129743

Centrul Regional in Domeniul Proprietatii Industriale Galati

Licitaţii BRM - Terminalul Galaţi

Şcoala Română de Afaceri
Filiala Galaţi - Formare profesională, cursuri şi seminarii

Proiectul: "Facilitarea comerţului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre"

 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, consecventă misiunii sale principale de reprezentantă a comunităţii de afaceri locale, are deosebita plăcere de a va anunţa editarea atât în format electronic cât şi tipărit a lucrării tradiţionale « Topul Firmelor din judeţul Galaţi – 2018 » şi de a vă oferi astfel posibilitatea de a insera o reclamă în această lucrare care va cuprinde, pe lângă clasamentul pe domenii de activitate al primelor 5 firme gălăţene, clasamentele primelor 100 de firme după cifra de afaceri şi profit şi prezentarea Judeţului şi Municipiului Galaţi precum şi a oportunităţilor de afaceri oferite de zona noastră.
În analiza ofertei propuse vă rugăm să aveţi în vedere că « Topul Firmelor din judeţul Galaţi – 2018 » constituie un important mijloc de publicitate pentru firmele gălăţene, întrucât va fi transmis Ambasadelor României, Ministerelor, Asociaţiilor, Organizaţiilor profesionale precum şi Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară şi Camerelor partenere din străinătate.
Cu speranţa că iniţiativa noastră va beneficia de atenţia şi colaborarea dumneavoastră, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a analiza propunerea înaintată şi de a ne remite Talonul completat (descarca talonul), prin fax: 0236/460650 sau e-mail: ccia@cciagl.ro, până la data de 14 septembrie 2018. Reclama pe care doriţi să o inserăm în lucrare, vă rugăm să o transmiteţi colectivului nostru de lucru, până la data de  28 septembrie 2018.

Misiune

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi promovează o politică de dezvoltare economică şi socială coerentă, a judeţului, prin acţiuni şi iniţiative grupate în trei direcţii principale:

  • Reprezentarea şi protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, economic şi administrativ, pe plan local, naţional sau internaţional;

  • Realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor şi întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate şi sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii;

  • Dezvoltarea instituţională, înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ (Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galaţi, Fundaţiile pentru asistenţa bătrânilor şi familiilor cu mulţi copii în stare de risc social) precum şi prin asistenţa acordată organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, social, educaţional, protecţia mediului etc.

Profil

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a dezvoltat relaţii de cooperare la nivel naţional şi internaţional cu Camerele de Comerţ precum şi cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei locale şi centrale.

Prin intermediul acestor parteneriate precum şi prin participarea la diverse programe de asistenţă tehnică şi financiară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase iniţiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru societatea civilă din Galaţi.

Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt permanent diversificate şi perfecţionate, privind promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea industriei şi serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în faţa exigenţelor impuse de competiţia pe piaţa internă şi internaţională.


Parteneriate Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati


Asociatia Camerelor de Comerţ Europene


Camera de Comerţ Internaţională


Asociaţia Camerelor de Comerţ din Balcani

 

 

Copyright 2018 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 2018

HOME | CONTACT |